KB Brar's Wedding Photography | DJ Malhi Nov 2014

Garry+ravneet=sikh-wedding-20141.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20142.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-2014134.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-2014147.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-2014221.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-2014318.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141632.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141633.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141634.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141635.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141636.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141637.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141638.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141640.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141641.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141642.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141643.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141644.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141645.jpgGarry+ravneet=sikh-wedding-20141646.jpg